Formát RAW - zvládnite ho dokonale!Dokonalá tlač fotografií v Adobe Photoshop Lightroom

Cieľ tejto časti kurzu

Táto časť kurzu vás naučí porozumieť základným fotografickým pojmom pri príprave fotografií pre tlač. Naučíte sa akou technikou je možné dosiahnuť verné podanie farieb vašich fotografií.

Pochopíte príčiny vád vašich doterajších fotografií a naučíte sa vybrať najvhodnejší spôsob úpravy a výroby vašich fotografií.

Prakticky sa naučíte ako upravovať veľkosť a rozlíšenie fotografií pre tlač v programoch Adobe Photoshop a Adobe Photoshop Lightroom. Precvičíte si postupy pre vytváranie verných fotografií pre vaše fotogalérie na webe.

Po absolvovaní tejto časti kurzu už nebudete bojovať s "nadbytočnými megapixelmi" a vaše fotografie na papieri budú dokonale farebne verné!

Obsah tejto časti podrobne:

 Najdôležitejšie témy s ktorými sa zoznámite vo výkladovej časti:

•    Čo je to farebný priestor digitálnej snímky, farebný priestor tlačového zariadenia a aké vzťahy tu platia
•    Ako postupovať pri formátovaní fotografií a ich exporte na web-stránky či pre posielanie mailom a pod.
•    Správne nastavenie parametrov tlače v programoch Adobe Photoshop a Adobe Lightroom
•    Aké výrobné zariadenia a postupy použiť, aby fotografie boli farebne dokonale verné, alebo správnym podaním čiernobielych poltónov

Pri praktických cvičeniach sa naučíte:

•    Formátovanie pre výslednú tlač v programoch Adobe Photoshop a Adobe Photoshop Lightroom - spoločné znaky a odlišnosti v postupoch
•    Nastavenie rozlíšenia snímok, formátovanie a orez fotografií a export do najpoužívanejších obrazových súborov
•    Ako správne posúdiť dynamický rozsah výslednej fotografie, vernosť podania tónov, farieb a zisťovať príčiny       chýb

Absolvovaním všetkých častí kurzu získate vedomosti a praktické skúsenosti pre dokonalú prácu s formátom RAW a tlač dokonalých digitálnych fotografií

Návrat na úvodný popis kurzu

Pokračovanie tohto kurzu: - odporúčame vám do pozornosti: Adobe Photoshop I. - Postup pri úpravách fotografií

 

< Späť na Formát RAW - zvládnite ho dokonale!