O Škole digitálnej fotografie

Sme kolektív mladých talentovaných fotografov s odbornými znalosťami a pedagogickými schopnosťami. Vedie nás všestranný fotograf s 28-ročnou praxou a manažérskymi schopnosťami. Pri odbornej výučbe, vedení kurzov, foto škôl a workshopv sa opierame o silné technické a organizačné zázemie, ktoré nám poskytuje akciová spoločnosť ecomVia – prevádzkovateľ Školy digitálnej fotografie (pôsobí v oblasti elektronických médií, on-line reklamy viac ako 16 rokov.) Viac informácií...

Čo nájdete iba v škole digitálnej fotografie?

Teoretická výučba

Prebieha s využitím moderných prostriedkov dátovej projekcie a audiovizuálnej prezentácie.

Praktická výuka a workshopy

Konajú sa vo foto štúdiu so špičkovým svetelným parkom, zábleskovou technikou a profesionálnou foto výbavou.

Počítačové vybavenie

Účastníkom sú k dispozícií PC pracoviská s najmodernejším software pre spracovanie digitálnej fotografie a digitálnych negatívov, retušovanie a správu farieb.

Zameranie kurzov

Kurzy sú vecne a tematicky zamerané. Členené do teoretických a praktických blokov s názornými cvičeniami.

Individuálny prístup

Kurzy sa konajú pre obmedzený počet - maximálne 12 účastníkov v jednom kurze. Pre špecializované kurzy a workshopy je to maximálne 6 účastníkov. Individuálne kurzy sú určené pre 1 až 2 účastníkov. Absolventi našich kurzov oceňujú individuálny prístup lektora a široký priestor na diskusiu k preberanej téme.

Certifikáty

Každý úspešný absolvent kurzu získa Certifikát o absolvovaní kurzu Školy digitálnej fotografie. Certifikát slúži v budúcnosti pri osvedčovaní odborného vzdelania.

Zľavy

Každý účastník kurzov má pri účasti na ďalšom kurze nárok na zľavu z ceny kurzovného. Pre študentov denného štúdia sú v každom kurze vyhradené miesta so zvýhodnenou cenou kurzovného.

On-line novinky

On-line informácie o kurzoch pravidelne zasielame všetkým registrovaným návštevníkom. Ak máte záujem o zasielanie online noviniek na vašu mailovú adresu, vyplňte prosím kontaktný formulár.

On-line prihlásenie a komunikácia

Prihlásenie na kurzy, komunikácia s nami prebieha on-line – držíme sa zásady – ľahko, ochotne a s úsmevom!

Fotografie z priebehu výučby