Formát RAW - zvládnite ho dokonale!Kreatívne úpravy snímky vo formáte RAW

Cieľ tejto časti kurzu:

Kurz vás naučí porozumieť základným fotografickým pojmom - čo je to podanie tónov snímky a podanie a sýtosť farieb. Dozviete sa aké nástroje sú k dispozícií pre efektívne úpravy farebného podania a prevod do čiernobieleho podania snímky.

V praktickej časti kurzu sa naučíte snímky správne farebne upravovať, prevádzať ich do čiernobieleho podania. Naučíte sa ako efektívne kolorovať fotografie a používať nástroje pre lokálne úpravy a elektronické prechodové filtre. 

Vyskúšate si ako korigovať digitálny šum snímky a pracovať s jej ostrosťou.

Po absolvovaní tejto časti kurzu, už vytváranie čiernobielych a kolorovaných fotografií už nebude pre vás žiadny problém!

Obsah tejto časti podrobne:

Táto časť kurzu sa venuje postupom ktoré sa používajú pri výsledných úpravach snímok. Lokálnym úpravam a digitálnemu retušovaniu negatívov. Naučíte sa ako pripravovať farebné snímky na prevod do čiernobieleho podania a ako kolorovať čiernobiele či farebné fotografie a podporiť tak ich výsledný vzhľad, ktorý umocní vnem budúcich obdivovateľov vašich dokonalých fotografií.

Najdôležitejšie témy s ktorými sa zoznámite vo výkladovej časti:

•    Čo znázorňuje tóninová krivka a na čo sa používa
•    Ktorými nástrojmi je možné vykonať lokálne úpravy snímky
•    Prevod snímok do čiernobieleho podania - ako získať dokonalé výsledky práce
•    Dvojfarebné tónovanie fotografií
•    Farebné úpravy a kolorovanie fotografií
•    Ako sa redukuje digitálny šum snímky, čo to je a ako sa vykonáva zostrenie digitálneho obrazu

 

 Pri praktických cvičeniach sa naučíte:

•   Správne chápať tóninovú krivku a upravovať podanie tónov na snímke
•   Postup práce pri lokálnych úpravach snímky a použitie elektronických prechodových filtrov
•   Ako posúdiť vhodnosť snímky pre jej prevod do čiernobieleho podania
•   Ako sa upravujú vady snímky ktoré by mohli znížiť jej čiernobiele podanie
•   Správny postup ktorým sa redukuje šum snímky a ako sa vykonáva výsledné zostrenie digitálneho obrazu pred tlačou fotografií

Prejsť k následujúcej časti kurzu
Návrat na úvodný popis kurzu

< Späť na Formát RAW - zvládnite ho dokonale!