Formát RAW - zvládnite ho dokonale!Základné úpravy snímky vo formáte RAW

Najdôležitejšie témy s ktorými sa zoznámite vo výkladovej časti:

•    Základy snímania a vytvárania digitálneho obrazu - rozdiely medzi formátmi JPEG a RAW
•    Prečo archívovať svoje snímky vo formáte DNG - dozviete sa prečo tento formát dostal označenie "digitálny negatív"
•    Bezpečný spôsob práce pri kopírovaní fotografií z pamäťovej karty a úvodné zálohovanie
•    Prevod RAW formátu na digitálny negatív (.dng)
•    Hodnotenie a označovanie fotografií podľa ich fotografickej kvality
•    Základné rozdiely pri práci s obrazovými súbormi v programoch Canon Digital Photo Professional, Nikon Picture Control, Photoshop+Camera RAW a Photoshop Lightroom
•    Spôsob práce v programoch Adobe Photoshop+Camera RAW a Adobe Photoshop Lightroom spoločné znaky a zásadné rozdiely v pracovnom postupe

 

Pri praktických cvičeniach sa naučíte:

• Správne nastavenie digitálnej zrkadlovky pre ukladanie obrazových súborov do formátu RAW a práca s týmito súbormi
• Správne nastavenie základných vlastností používaných programov pre prácu s formátom RAW z vašej zrkadlovky
• Praktická práca s histogramom digitálnej snímky
• Posudzovanie snímku podľa histogramu a korekcia expozičných parametrov
• V diskusii lektor zodpovie individuálne otázky účastníkov týkajúce sa vhodnosti programového vybavenia pre spracovanie digitálnych negatívov

Kurz odporúčame absolvovať s vlastným notebookom a programovým vybavením Adobe Photoshop + Camera RAW, alebo Adobe Phofoshop Lightroom a vlastnou digitálnou zrkadlovkou a fotovýbavou!

Pre začiatkom prvej časti kurzu majú účastnici možnosť si naištalovať  bezplatné verzie všetkých programov na ktorých prebieha výkladová časť i praktické cvičenia tohto kurzu. Máte možnosť si naištalovať a počas trvania kurzu pracovať s najnovšou verziou programu Adobe Photoshop Lightroom 3.

Ak máte otázky o vhodnom programovom vybavení pre tento kurz prosím kontaktujte nás

Návrat na úvodný popis kurzu

Prejsť k nasledujúcej časti kurzu

< Späť na Formát RAW - zvládnite ho dokonale!