MasterClass - Siahnite na vrchol fotografických vedomostí

Siahnite až na vrchol fotografických vedomostí! Získajte diplom a prestížny titul "ASDF"
MasterClass - Siahnite na vrchol fotografických vedomostí

Dnešní výrobcovia prístrojov v užívateľoch fotoaparátov výtvarajú dojem, že všetko to "ide samo a automaticky". Asi viete, že ono to len tak samo nejde... Fotografiu nemôže robiť každý: Dokonalá fotografia má svoj výraz a každý autor svoj štýl. Od fotografa to vyžaduje vysoký stupeň teoretických vedomostí, ako aj remeselnú zručnosť, ktorú nemôže nahradiť žiadny dokonalý fotoaparát.
Takýto rozsah teoretických vedomostí a praktických fotografických techník nezískate nikde inde na Slovensku ani v Čechách.

MasterClass pozostáva z týchto tém:

MasterClass pozostáva z týchto tém:

1. Téma  - Stavba, skladba a tvorba fotografického obrazu

Fotograf musí byť skladateľom ktorý dokonale vymyslí obsah snímky. Následne ten istý fotograf, ako staviteľ musí mať manuálnu zručnosť k tomu, aby vedel svoje predstavy na fotografii aj vecne stvárniť. Prvá tématická časť je zameraná na výuku poznatkov o dokonalej stavbe a skladbe fotografického obrazu presne podľa zámeru fotografa.
Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

 

2. Téma - Priestor a perspektíva vo fotografii

Fotografia je iba dvojrozmerným zachytením trojrozmerného sveta. Aby u diváka vznikol dokonalý priestrový vnem, vyžaduje to od fotografa teoretické poznatky, praktické skúsenosti a vnímavý pohľad do hľadáčika. Vybudovanie všetkých týchto poznatkov je úlohou tejto tématickej časti. Praktické cvičenia sú zamerané na podporu vnímania perspektívy a jej správne zachytenie na fotografii, ktorým sa zvýši priestorový vnem. Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

3. Téma - Exponometria a práca s farbou

Prvá časť témy preberá vlastnosti svetla a jeho účinky na fotografovanej scéne. Ako zistiť svetelné pomery na fotografovanej scéne a ako sa toto svetlo prejaví na výslednej fotografii - ako budú osvetlené fotografované rekvizity a ako budú vyzerať ich vrhnuté tiene. Druhá časť témy prináša súbor poznatkov o správnom vnímaní farieb a princípov, ako farby v digitálnej fotografií fungujú. Ako sa javia jednotlivé farby na výslednej čierno-bielej fotografii. Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

4. Téma - Kompozícia fotografického obrazu

Pre naplnenie všetkých predstáv autora-fotografa o výslednej fotografii je potrebné správne uplatniť pravidlá kompozície. V tejto časti sa naučíte byť režisérom, ktorý pred objektív kamery stavia rekvizity a vytvára medzi nimi vzťahy, ktoré na výslednom zábere splnia svoju úlohu a vytvoria u diváka vnem reality. V tejto časti sa logicky spoja vaše vedomosti získané v predošlých častiach MasterClass.
Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

 

5. Téma - Práca s prirodzeným svetlom

Zaoberá sa prirodzeným svetlom, ktoré vytvára svetelnú realitu na fotografovanej scéne nezávisle na fotografovi a jeho úmysloch. Vnímanie svetelných pomerov a súvislostí medzi svetlom a tieňom je základným predpokladom pre úspech fotografa pri fotografovaní v exteriéri. Téma prináša všetky potrebné teoretické vedomosti, ako aj praktické postupy potrebné pri práci s prirodzeným svetlom. Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

6. Téma - Práca s umelým a štúdiovým svetlom

Zaoberá sa prácou so štúdiovým a umelým svetlom, ktoré vytvára svetelnú realitu vo fotoštúdiu podľa predstáv fotografa. Vnímanie svetelných pomerov a súvislostí medzi svetlom a tieňom je základným predpokladom pre úspech fotografa pri fotografovaní vo foto štúdiu. Téma prináša potrebné vedomosti o meraní účinkov svetla, ako aj praktické postupy potrebné pri práci vo foto štúdiu. Obsah prednášok podrobne, obsah praktických cvičení podrobne...

Siahnite na vrchol fotografických znalostí

Siahnite na vrchol fotografických znalostí

Praktický sprievodca najvyšším stupňom fotografického vzdelávania - "MasterClass". Záujemcovi o štúdium poskytuje všetky informácie o obsahu teoretických prednášok a forme praktických cvičení. S názornými príkladmi priebehu výkladu a postupov pri praktických cvičeniach. Buďte skutočne vzdelaným fotografom - siahnite až na vrchol fotografických znalostí

Pozrieť e-knihu

i
Pre koho je kurz určený

Pre absolventov kurzov Školy digitálnej fotografie, ktorí chcú dosiahnuť najvyššiu úroveň fotografického vzdelania a rozvinúť svoje fotografické zručnosti.

Pre tých záujemcov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup lektora.

Takýto rozsah teoretických vedomostí a praktických fotografických techník nezískate nikde inde na Slovensku ani v Čechách.

i
Vaše ďalšie kroky

Pre úplných začiatočníkov.

Po úspešnom zaevidovaní Vašej prihlášky obdržíte potvrdzujúci e-mail s ďalšími inštrukciami. Ak tento e-mail nedostanete, skontrolujte prosím priečinok Spam vo Vašej e-mailovej schránke.

O kurze - kde a kedy

Organizujeme v individuálnych termínoch
Miesta konania: Bratislava

Miesta konania: Košice a Žilina, mimoriadne podľa dohody

Kurzovné: 
Pre kurz MasterClass objednaný ako celok platí 20% zľava. Zaplatíte o 208€ menej.

Výška kurzovného za celý kurz  860 €.

(cena je vrátane DPH) 

V prípade záujmu o vstupnú konzuláciu, alebo bližšie informácie, nás kontaktujte

V prípade záujmu sa prihláste alebo darujte kurz bez uvedenia termínu.


Presné termíny konania sa plánujú po vzájomnej dohode medzi Vami a lektorom.


Pre bližšie informácie a dohodnutie presného termínu nás kontaktujte.

 

Máte záujem o individuálny termín tohto kurzu? Kontaktujte nás.
  • Rád by som sa poďakoval za možnosť absolvovať foto kurz. Bol naozaj super... perfektný skúsený lektor, ktorý jednoducho na príkladoch a vľúdnou formou podal komplexné informácie. Získal som kopec nových vedomostí a hlavne iný pohľad na celú oblasť fotografovania.

    Igor K. Sučany

  • Absolvovala druhú časť individuálneho kurzu a chcem sa poďakovať. Bolo to veľmi príjemné a veľa veci mi zapadlo do seba, Pán BoNo to vie zrozumiteľne vysvetliť a celkovo ma to motivovalo opäť brať viac foťák do rúk. Takže vás určite budem ďalej odporúčať. :)

    Katka H. Bratislava

  • P. B. BoNo Novosadovi zvlášť ďakujem, kolega je maximálne nadšený, je uňho citeľný pokrok vo vedomostiach od prvého momentu.

    Viktor, grafik Portrét s.r.o.

Prihláste sa na kurz teraz za 860.00 EUR