MasterClass - Vysoká škola fotografie

MasterClass - Siahnite na vrchol fotografických vedomostí

Siahnite až na vrchol fotografických vedomostí a praktických skúseností.
Organizujeme v individuálnych termínoch podľa dohody s účastníkom. Úspešný absolvent získa diplom a prestížny titul "ASDF".
Vzelávajte sa a vstúpte do majstrovskej triedy fotografov... 

MasterClass - Vstupná konzultácia

Určené pre všetkých záujemcov o najvyšší stupeň fotografického vzdelania - MasterClass.Získajte podrobné informácie o vzdelávacom projekte "MasterClass", o obsahu a rozsahu celého štúdia, alebo vami vybraných častí. Prineste si aj vaše doterajšie fotografické práce. Získajte na ne odborný názor prednášajúceho.
Účasť na vstupnej konzultácií je BEZPLATNÁ.
Rozsah konzultácie: 1.5hod.

1. MasterClass: Skladba a stavba fotografického obrazu - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov. V tejto tématickej časti sa dozviete všetko o dokonalej stavbe a skladbe fotografického obrazu presne podľa zámeru fotografa. Vzdelaný fotograf musí byť skladateľom, ktorý dokonale vymyslí obsah snímky. Následne, ako staviteľ musí mať remeselnú zručnosť k tomu, aby svoje predstavy na fotografii aj vedel vytvoriť.
Rozsah prednášky: 3hod. 

  • Rád by som sa poďakoval za možnosť absolvovať foto kurz. Bol naozaj super... perfektný skúsený lektor, ktorý jednoducho na príkladoch a vľúdnou formou podal komplexné informácie. Získal som kopec nových vedomostí a hlavne iný pohľad na celú oblasť fotografovania.

    Igor K. Sučany

  • Absolvovala druhú časť individuálneho kurzu a chcem sa poďakovať. Bolo to veľmi príjemné a veľa veci mi zapadlo do seba, Pán BoNo to vie zrozumiteľne vysvetliť a celkovo ma to motivovalo opäť brať viac foťák do rúk. Takže vás určite budem ďalej odporúčať. :)

    Katka H. Bratislava

  • P. B. BoNo Novosadovi zvlášť ďakujem, kolega je maximálne nadšený, je uňho citeľný pokrok vo vedomostiach od prvého momentu.

    Viktor, grafik Portrét s.r.o.

1. MasterClass: Skladba a stavba fotografického obrazu - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Fotograf musí byť skladateľom, ktorý dokonale vymyslí obsah snímky. Následne, ako staviteľ musí mať remeselnú zručnosť k tomu, aby svoje predstavy na fotografii aj vytvoril. V tejto časti si precvičíte všetko čo súvisí s dokonalou stavbou a skladbou fotografického obrazu presne podľa zámeru fotografa. 
Rozsah cvičenia: 3hod.

2. MasterClass: Priestor a perspektíva v obraze - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov.V tejto tematickej časti získate poznatky o tom, že fotografia je 2-rozmerným zachytením 3-rozmerného sveta. Pre vytvorenie dokonalého priestorového vnemu musí mať fotograf teoretické poznatky, praktické skúsenosti a vnímavý pohľad do hľadáčika.
Rozsah prednášky: 3hod.

2. MasterClass: Priestor a perspektíva v obraze - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Fotografia je 2-rozmerným zachytením 3-rozmerného sveta. Pre vytvorenie dokonalého priestorového vnemu musí mať fotograf teoretické poznatky, praktické skúsenosti a vnímavý pohľad do hľadáčika. Praktické cvičenia sú zamerané vnímanie perspektívy a jej správne zachytenie na fotografii.

Rozsah cvičenia: 3hod.

3. MasterClass:  Svetlo, tieň a účinok farieb - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Táto téma prináša súbor poznatkov potrebných na správne vnímanie farieb a princípov dokonalého podania farieb v digitálnej fotografii. Naučte sa všetko o správnom vyvážení bielej a správnom zastúpení a podaní farieb na snímke. Prakticky sa naučíte posudzovať svetelné pomery na fotografovanej scéne. Ako osvetliť fotografované rekvizity. Aký budú vrhať tieň.
Rozsah prednášky: 3hod.

3. MasterClass: Svetlo, tieň a účinok farieb - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov.Tu sa naučíte ako správne vnímať farby a o princípoch dokonalého podania farieb v digitálnej fotografii. Naučíme vás všetko o vyvážení bielej a správnom zastúpení a podaní farieb na snímke. Prakticky sa naučíte posudzovať svetelné pomery na fotografovanej scéne - ako budú osvetlené fotografované rekvizity a ako budú vyzerať ich vrhnuté tiene.
Rozsah cvičenia: 3hod.

4. MasterClass: Kompozícia fotografického obrazu - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov. V tejto časti sa naučí fotograf byť režisérom, ktorý pred objektív kamery stavia rekvizity a vytvára medzi nimi vzťahy, ktoré na výslednom zábere splnia svoju úlohu a vytvoria u diváka vnem reality. Pre naplnenie všetkých predstáv autora-fotografa na výslednej snímke je potrebné správne uplatniť pravidlá kompozície.V tejto časti sa logicky spoja vedomosti fotografa získané v predošlých tematických častiach. 

Rozsah prednášky: 3hod.

4. MasterClass: Kompozícia fotografického obrazu - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Precvičíte si, ako vytvoriť správnu kompozíciu na výslednej snímke. Čo sú to pravidlá kompozície. V tejto časti sa naučíte byť režisérom, ktorý pred objektív kamery stavia rekvizity a vytvára medzi nimi vzťahy. Ktoré na výslednej fotke splnia svoju úlohu a vytvoria u diváka vnem reality. V tejto časti sa logicky spoja vaše vedomosti získané v predošlých tematických častiach.
Rozsah cvičenia: 3hod. 

5. MasterClass: Práca s prirodzeným svetlom - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Teraz získate vedomosti o prirodzenom svetle. Tieto vedomosti vám umožnia vytvárať prirodzenú svetelnú realitu pri fotografovaní v exteriéri i pri práci v interiéri. Praktická časť je zameraná na fotografovanie v exteriéri - fotografovanie krajiny, architektúry. Práca s umelým svetlom preberá fotografický portrét, zátišie a produktovú fotografiu. 
Rozsah prednášky: 3hod.

5. MasterClass: Práca s prirodzeným svetlom - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Prakticky sa naučíte pracovať s prirodzeným svetlom svetlom. Vedomosti získané v tejto časti vám umožnia vytvárať prirodzenú svetelnú realitu pri fotografovaní v exteriéri i pri práci v interiéri. Praktická časť je zameraná na fotografovanie v exteriéri - fotografovanie krajiny, architektúry. Práca s umelým svetlom preberá fotografický portrét, zátišie a produktovú fotografiu. 
Rozsah cvičenia: 3hod.

6. MasterClass: Práca s umelým svetlom - Prednášky

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Táto pednáška vás naučí všetko o prirodzenom a štúdiovom svetle. Vedomosti získané v tejto časti vám umožnia vytvárať prirodzenú svetelnú realitu pri fotografovaní v exteriéri i pri práci vo fotoštúdiu. Práca s umelým svetlom preberá fotografický portrét, zátišie a produktovú fotografiu. 
Rozsah cvičenia: 3hod.

6. MasterClass: Práca s umelým svetlom - Praktické cvičenia

Určené pre mierne pokročilých fotografov. Pri tomto cvičení sa naučíte pracovať s prirodzeným svetlom a štúdiovým svetlom. Vedomosti získané v tejto časti vám umožnia vytvárať prirodzenú svetelnú realitu pri fotografovaní v exteriéri i pri práci vo fotoštúdiu. Praktická časť je zameraná na fotografovanie v exteriéri - fotografovanie krajiny, architektúry. Práca s umelým svetlom preberá fotografický portrét, zátišie a produktovú fotografiu.
Rozsah cvičenia: 3hod.