Zobrazenie priestoru - základné druhy perspektívy

Skutočný svet okolo nás, ako ho chápeme svojimi zmyslami, je trojrozmerný. Fotografia je dvojrozmerný útvar. Má iba výšku a šírku obrazu. Aby sme dokázali vytvoriť pri obraze dojem (vnem u diváka) trojrozmernosti je potrebné v symbolizovanej podobe doplniť do obrazu "chýbajúcu dimenziu" - hĺbku. Posilníme tak u diváka priestorový vnem. Existujú grafické symboly ktoré pomáhajú fotografovi priestorovosť obrazu posilniť. Jedným z najzákladnejších symbolov vytvárania priestoru je správne zachytenie perspektívy.

Na to aby fotograf zvládol prácu s perspektívou musí o nej veľa vedieť. My si tu povieme o základných druhoch perspektívy pri zobrazovaní priestoru:

1. Akademická lineárna perspektíva

Akademická lineárna prespektíva

Priamky budú v obraze reprodukované ako priamky. Zvislé čiary na tejto snímke sú prevažne zobrazené ako rovnobežky. Zbiehajúce sa priamky ktoré nie sú rovnobežné s rovinou obrazového snímača budú preprodukované do rôznych úbežníkov. Pozorovací uhol scény zvyčajne dosahuje 90 stupňov. Pri fotení tejto scény bol použitý špeciálny objektív - o týchto fotografických technikách píšeme v inom článku.

 

2. Pravá lineárna perspektíva

Pravá lineárna perspektíva (foto: BoNo)

Priamky sú na tomto obraze reprodukované ako priamky. Priamky ktoré nie sú rovnobežné s rovinou obrazového snímača sa zbiehajú a to bez ohľadu na to, či ležia v rovine horizontálnej alebo vertikálnej. Pozorovací uhol scény môže dosiahnuť 90 aj viacej stupňov. Snímka bola vytvorená pomocou širokouhlého objektívu. Na vyrovanie expozičných pomerov na fotografovanej scéne bol použitý fotografický filter.

 

3. Valcová (cylindrická) perspektíva

Valcová (cylindrická) perspektíva

Takáto forma zobrazenia sa vyskytuje pri technikách ktorým sa zvykne hovoriť fotografická panoráma. Priamky na fotografickom obraze vychádzajú buď rovné alebo zakrivené podľa toho či či došlo k horizontálnemu alebo vertikálnemu pohybu objektívu. Tu bol použitý vertikálny posun (shift) objektívu.

 

4. Guľová (sférická) perspektíva

Guľová (sférická) perspektíva (autor: Bohuslav BoNo Novosad)

Forma zobrazenia priestoru na tejto snímke je typická pre objektívy typu "rybie oko" - pri vytváraní tejto snímky bolo použité cirkulárne rybie oko. Takto je možné zachytiť na jednom snímku celý priestor Time Square (snímok vznikol počas foto workshopu Nočné foto v NYC). Použitím špeciálnej fotografickej techniky je možné v jednom zábere dosiahnuť pozorovací uhol scény skoro 360 stupňov

Túto dôležitú problematiku, ako dosiahnuť správne zobrazenie perspektívy na fotografovanom obraze, vyučujeme na kurzoch Školy digitálnej fotografie zaradených do najvyššieho stupňa "Vysoká škola fotografie"

Autor článku:
Bohuslav BoNo Novosad (je aj autorom ilustračných fotografií a lektorom odporúčaných kurzov)

Fotogaléria k článku

Diskusia k článku

Váš komentár

Vaše meno
URL (nepovinné)
Váš komentár
Anti-spam ochrana Reload image
Vyplňte znaky z obrázku vyššie